Projecten in het werkveld

Geen onderdeel van een categorie

Deltaprogramma

TEMAH was trekker van de werkgroep ruimtelijke adaptatie. In samenwerking met waterschappen, gemeenten en het Rijk is het programma opgetuigd. Het programma voorziet dat klimaat verandering zal leiden tot meer wateroverlast en zoekt naar oplossingen in het bebouwde gebied. Bijvoorbeeld door… Verder lezen →