TEMAH was trekker van de werkgroep ruimtelijke adaptatie. In samenwerking met waterschappen, gemeenten en het Rijk is het programma opgetuigd. Het programma voorziet dat klimaat verandering zal leiden tot meer wateroverlast en zoekt naar oplossingen in het bebouwde gebied. Bijvoorbeeld door retentie, het langer vast houden van water,  het afkoppelen van het riool en infiltreren. Dit past goed in een integrale ruimtelijke werkwijze. In deze studie zijn daarvoor handvatten ontwikkeld. Deze handvatten zijn vastgelegd in het Delta convenant.