Best Value Procurement is een innovatieve aanbestedingsmethode, die uitgaat van de expertise van de opdrachtnemer, maximale benutting en lage transactie kosten. Rijkswaterstaat is dit momenteel breed aan het implementeren. In opdracht van het College van Rijksadviseurs en Rijkswaterstaat heeft TEMAH een aangepaste BVP methodiek ontwikkeld waarbij de kwaliteit van, en aandacht voor ruimtelijke ontwikkeling een volwaardige plek heeft.