Trafikverket (Zweedse Rijkswaterstaat / ProRail) is bezig voor de Zweedse overheid een HSL netwerk te plannen. TEMAH adviseert Trafikverket over de relatie tussen het HSL netwerk en de concurrentiekracht dit het oplevert. Het eerste segment – Ostlänken – is nader uitgewerkt, waarbij TEMAH adviseert over synergie tussen de aanleg van de HSL en de ruimtelijke ontwikkeling daarom heen.