A1 zone was de eerste gebiedsgerichte MIRT verkenning en werd getrokken door de provincie Overijssel. TEMAH heeft de ruimtelijke visie (onder andere ontwikkeling stadsassen) begeleidt namens het projectbureau en supervisor Jan Brouwer.