Voor het innovatieprogramma van Rijkswaterstaat is gezocht naar kansen voor de organisatie om bij te dragen aan een brede definitie van gezondheid. Doorgaans wordt dit smal geïnterpreteerd in de vorm van gezondheidsbescherming (lucht en geluidsschermen). De brede interpretatie gaat uit van het creëren van een gezonde leefomgeving, dit behelst ook een omgeving die uitnodigt tot gezond gedrag zoals bewegen, sociale interactie. Door een internationaal kennis bench mark zijn drie gedachtes verder uitgewerkt.

  1. het benutten van natte infra voor een aantrekkelijk aaneengesloten fietsnetwerk
  2. het bevorderen van de relatie van de overstap mogelijkheden van snelweg naar langzaam verkeer (park en bike)
  3. het verminderen van de barrière werking van de snelweg infra.

Hierop zijn de sociale baten op een abstract niveau uitgerekend, waaruit blijkt dat het fietsnetwerk zeer goed rendeert en zich op korte termijn terugbetaald. De overstap naar langzaam verkeer, die een strategische schakel is die op de middellange termijn goed rendeert. En het verminderen van de barrièrewerking afhankelijk van de stedenbouwkundige kwaliteit van de nabije stad een onderdeel kan zijn van de scope.