In de periode 2003 tot 2007 heeft het programma routeontwerp gelopen. Dit was een van de eerste programma’s die kennis ontwikkelde over het integraal ontwerpen van ruimte en infrastructuur op alles schaalniveaus. TEMAH heeft onder andere gewerkt aan het routeontwerp A12, gebiedsuitwerking Arnhem, architectonische specificaties A4, etc. Vervolgens was TEMAH vaste adviseur voor RWS, VROM en LNV vanuit het steunpunt Routeontwerp.