De ringweg en de stad zijn meer verbonden dan het originele concept doet vermoeden. Zo dicteert de ringweg de ontwikkelzone van de stad, door de milieueffecten (lucht en geluid) en verwerkt de ringweg in de meeste gevallen 30 tot soms wel 50% stadsverkeer. Werken aan de stad of de ring kan dus niet meer los van elkaar beschouwt worden. Voor Rijkswaterstaat heeft TEMAH – als co-auteur de position paper geschreven. De paper is een beschouwing van samenhang tussen stad en ringweg en schetst voor Rijkswaterstaat een aantal scenarios hoe deze organisatie hiermee om kan gaan. 

Voor de Rijksadviseur Infrastructuur en Stad heeft TEMAH gewerkt aan het onderzoek naar de transformatie van Ringwegen. Voor concurrerend, bereikbaar en leefbaar Nederland zijn de ringwegen kansrijke stedelijke gebieden die een aantrekkelijke positie hebben ten opzichte van de binnensteden en mobiliteit en waar nog ruimte is voor stedelijke ontwikkeling.