Projecten in het werkveld

Gezondheid

Gezondheid en infastructuur

Voor het innovatieprogramma van Rijkswaterstaat is gezocht naar kansen voor de organisatie om bij te dragen aan een brede definitie van gezondheid. Doorgaans wordt dit smal geïnterpreteerd in de vorm van gezondheidsbescherming (lucht en geluidsschermen). De brede interpretatie gaat uit… Verder lezen →

Fietsland

De fiets werd lang beschouwd als gedecentraliseerd vervoersmiddel, waarbij het Rijk geen rol speelt. Fietsland is een betoog om in te zetten op het fietsen als belangrijk ingredient voor concurrerend en leefbare Nederland, waar het Rijk een volwaardige partner is…. Verder lezen →

Ringweg en de stad

De ringweg en de stad zijn meer verbonden dan het originele concept doet vermoeden. Zo dicteert de ringweg de ontwikkelzone van de stad, door de milieueffecten (lucht en geluid) en verwerkt de ringweg in de meeste gevallen 30 tot soms… Verder lezen →

Omgevingswijzer

Omgevingswijzer is een instrument dat aan de hand van 12 duurzaamheidsthema’s de gebruiker inzicht geeft in de kansen voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Het instrument is laagdrempelig, visueel en toepasbaar op projecten van groot tot klein, abstract tot concreet. Het… Verder lezen →

Networking for Urban Vitality

Networking for Urban Vitality is het programma van onder andere Rijkswaterstaat, Ruimte Vlaanderen en Trafikverket om aan de hand van best practise voorbeelden en praktijkopgaven vanuit Europeese wegbeheerders en ruimtelijke ontwikkelaars samen te werken en kennis te ontwikkelen over integrale… Verder lezen →