Networking for Urban Vitality is het programma van onder andere Rijkswaterstaat, Ruimte Vlaanderen en Trafikverket om aan de hand van best practise voorbeelden en praktijkopgaven vanuit Europeese wegbeheerders en ruimtelijke ontwikkelaars samen te werken en kennis te ontwikkelen over integrale duurzame ontwikkeling van stad en infrastructuur. TEMAH heeft NUvit ontwikkeld in opdracht van Rijkswaterstaat in de periode 2012-2016. 

een van de casestudies uit Zweden