De fiets werd lang beschouwd als gedecentraliseerd vervoersmiddel, waarbij het Rijk geen rol speelt. Fietsland is een betoog om in te zetten op het fietsen als belangrijk ingredient voor concurrerend en leefbare Nederland, waar het Rijk een volwaardige partner is. TEMAH heeft voor de Rijksadviseur en Infrastructuur en Stad de strategie en verhaallijn ontwikkeld. In samenwerking met team College van Rijksadviseurs, Fietsersbond, Artgineering en diverse andere belanghebbende partijen. 

pagina uit de publicatie fietsland