Ring Utrecht heeft het versterken van de leefomgevingskwaliteit als neven doelstelling. Daarnaast is er een breed besef dat een goede ruimtelijke kwaliteit van het project van groot belang is voor het vestigingsklimaat van Utrecht. TEMAH adviseert momenteel het projectteam van Rijkswaterstaat bij het opstellen van het Esthetische Programma van Eisen, het verankeren in de aanbestedingsstrategie en het borgen van ruimtelijke kwaliteit tot aan realisatie. 

Ruimtelijke studie door MUST
Afbeelding van groene verbinding over de ring. (afbeelding MUST)
Afbeelding van groene verbinding over de ring. (afbeelding MUST)