Namens het College van Rijksadviseurs heeft TEMAH geadviseerd over het instellen van ruimtelijk denkers (strategisch ruimtelijke ontwerper) in de vroege MIRT fase. Momenteel lopen er vier pilot projecten om ervaring op te doen met deze aanpak. TEMAH begeleid dit proces en adviseert aan de hand van de pilot projecten over de permanente implementatie in de vernieuwing van het MIRT.

De ruimtelijk denkers ondersteunen het projectteam om de ruimtelijke vraagstukken te herkennen, om zo bij te dragen aan een verbeterde mobiliteit. De MIRT pilot projecten zijn onderdeel van het programma ‘Meer Bereiken’, waarin wordt gezocht naar alternatieve methoden om mobiliteitsproblemen op te lossen.

pagina uit het MIRT onderzoek Amsterdam-Oost
pagina uit het rapport van de MIRT pilot Amsterdam Oost (Paul Gerretsen, Vereniging Deltametropool)